WORKPLACE MANAGEMENT

Inspirerande arbetsmiljöer skapar trivsel, främjar välmående och stärker effektiviteten. Med distansarbete och digitala verktyg har arbetsplatsens betydelse dessutom förändrats. Allt detta gör att vi behöver ställa om våra fysiska miljöer så att de både möter våra behov och ger optimerad lokalanvändning.

Med mig som samordnare får du en strukturerad och kreativ kraft som fungerar som din förlängda arm genom hela processen. Jag hjälper dig och din organisation att kartlägga behoven utifrån alla perspektiv, hålla ihop helheten och skapa förståelse och motivation för att genomföra förbättringen. Om ni vill tar vi också in inrednings- och arkitektkompetens via samarbetspartners.

Resultatet blir en effektiv arbetsplats som stämmer med din vision och som kan möta morgondagens behov i en föränderlig verksamhet.

Du som är chef får hjälp att:

Du som är fastighetsägare får hjälp att:

Förstärkning

Avantina kan agera i de mellanrum många organisationer idag upplever utmanande, som när egna kompetenser inte är tillräckliga eller rätt resurser saknas under en begränsad tid eller i ett visst skede.