STRATEGISK KOMPETENSFÖRSÖRJNING

– en avgörande framgångsfaktor

Varför är det viktigt?

• Snabb omställning på alla arbetsplatser/organisationer/branscher
• Nya kompetenser/befattningar till följd av digitaliseringen och AI
• Ökad konkurrens om arbetskraften – kräver kunskap och en genomtänkt plan

Varför är det svårt?

• Det är chefens ansvar – precis som mycket annat!
• Det är ett tidskrävande arbete i en redan stressad organisation – planering, analys och genomförande
• Både tid och kunskap måste finnas i organisationen – strategiskt och operativt

Vårt erbjudande:

Koncept för Strategisk kompetensförsörjning genomförs i samarbete med Spåls Group AB

Förstärkning

Avantina kan agera i de mellanrum många organisationer idag upplever utmanande, som när egna kompetenser inte är tillräckliga eller rätt resurser saknas under en begränsad tid eller i ett visst skede.