KRISLEDNING OCH MÄNSKLIGT STÖD

Krisledning

När en kris uppstår sätts normala rutiner och beslutsstrukturer ur spel. I de lägena är ledarskapet extra viktigt. Med mig vid din sida får du en neutral part som hjälper dig att hålla fokus, sortera tankar och frågor, se alternativ och navigera i en extraordinär vardag.

Mänskligt stöd

Att chefer hamnar i skottlinjen för kritik är inte ovanligt. Ibland leder situationen också till påfrestande medieexponering. Oavsett om kritiken är befogad eller ej sätts chefen i ett mycket utsatt läge – och upplever sig ofta ensam i sin roll. Med mig vid din sida får du ett neutralt och mänskligt stöd som hjälper till att sortera och navigera samt hantera situationen. Om det behövs får du också tillgång till samtalsterapi via min samarbetspartner, där du lär dig att hantera och förstå känslor av exempelvis besvikelse, ilska och misslyckanden.

Förstärkning

Avantina kan agera i de mellanrum många organisationer idag upplever utmanande, som när egna kompetenser inte är tillräckliga eller rätt resurser saknas under en begränsad tid eller i ett visst skede.