Tjänster

Att leda en organisation är fantastiskt – men också utmanande.
Avantina erbjuder kvalificerat ledningsstöd när du behöver det som mest.

FÖRÄNDRINGSLEDNING OCH OMSTÄLLNING

Lyckade förflyttningar kräver tydliga målbilder, noggrann planering och god förmåga att se helheten i en komplex vardag

GENOMFÖRANDESTÖD

Att stå på toppen kan vara ensamt – men det behöver inte vara det. En av de viktigaste faktorerna för en lyckad förändring är att ta in kvalificerad kompetens i genomförandefasen.

KRISLEDNING

När en kris uppstår sätts normala rutiner och beslutsstrukturer ur spel. I de lägena är ledarskapet extra viktigt.

WORKPLACE MANAGEMENT

Inspirerande arbetsmiljöer skapar trivsel, främjar välmående och stärker effektiviteten. Med distansarbete och digitala verktyg har arbetsplatsens betydelse förändrats.