BEREDSKAPSUTVECKLING CIVILT FÖRSVAR

Sveriges regering och överbefälhavare är tydliga med att omvärldsläget kräver att företag, kommuner och regioner agerar och tar ansvar för att förbereda sin verksamhet. Samtidigt är det svårt att veta hur och när.

Avantina kan hjälpa dig som ledare att ta en tydlig riktning för det nödvändiga arbetet i beredskapsutvecklingen. Koncept för ”Beredskapsutveckling civilt försvar” genomförs i samarbete med flera inom området erfarna samarbetspartners.

Du får hjälp med:

Förstärkning

Avantina kan agera i de mellanrum många organisationer idag upplever utmanande, som när egna kompetenser inte är tillräckliga eller rätt resurser saknas under en begränsad tid eller i ett visst skede.