FÖRÄNDRINGSLEDNING OCH OMSTÄLLNING

Lyckade förflyttningar kräver tydliga målbilder, noggrann planering och god förmåga att se helheten i en komplex vardag.

Med mig som bollplank och rådgivare får du extra kraft genom hela processen. Jag hjälper dig bland annat att identifiera behov och centrala områden, strukturera upp arbetsgången och bedöma vilka resurser som krävs för att förflyttningen ska bli av. Resultatet blir en tydlig och komplett processplan redo för sjösättning.

Du får hjälp med:

Förstärkning

Avantina kan agera i de mellanrum många organisationer idag upplever utmanande, som när egna kompetenser inte är tillräckliga eller rätt resurser saknas under en begränsad tid eller i ett visst skede.