GENOMFÖRANDESTÖD

Att stå på toppen kan vara ensamt – men det behöver inte vara det. En av de viktigaste faktorerna för en lyckad förändring är att ta in kvalificerad kompetens i genomförandefasen.

Med mig som bollplank och rådgivare får du konkret stöd att hantera svåra frågor längs vägen. Jag hjälper dig bland annat att se alternativ, prioritera samt lyfta blicken från detaljerna.

Om du vill avlastar jag dig också genom att ta över en del av det du behöver göra. Resultatet blir ett effektivt genomförande och en förändring som håller i längden.

Du får hjälp med:

Förstärkning

Avantina kan agera i de mellanrum många organisationer idag upplever utmanande, som när egna kompetenser inte är tillräckliga eller rätt resurser saknas under en begränsad tid eller i ett visst skede.