RÅD, STÖD & 
EXTRA KRAFT

Avantina erbjuder dig råd och kvalificerat ledningsstöd inom kommunikation,
krisledning, organisation
och förändringsarbete.
Avantina utför strategiarbete,
konceptutveckling, utredningar
och genomlysningar.

FÖRSTÄRKNING

Avantina kan agera i de mellanrum många organisationer idag upplever utmanande, som när egna kompetenser inte är tillräckliga eller rätt resurser saknas under en begränsad tid eller i ett visst skede.

OM MIG

Med över 20 års erfarenhet som chef och ledare i offentlig sektor  har jag fått erfarenhet och insikter som kan appliceras i en mängd olika sammanhang.
Min förmåga att se och förstå hur man i en stor och komplex organisation kan skapa sammanhang och driva frågor framåt, har lett till att jag fått förtroende att leda flera stora utvecklings- och förändringsarbeten.
Min drivkraft är att fånga in både uttalade och outtalade behov hos såväl uppdragsgivare som dess målgrupper och på så sätt identifiera de frågor som verkligen är centrala att lösa.

KÄRNKOMPETENS

Strategiarbete - Konceptutveckling - Kommunikation - Krisledning